Βασίλης Πατρώνης, Ελληνική Οικονομική Ιστορία: Οικονομία, Κοινωνία και Κράτος στην Ελλάδα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα, 2015.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η εκδοτική παραγωγή σε θέματα παλαιότερης και σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας έχει πυκνώσει και αξιόλογες διαχρονικές μελέτες, μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Επειδή, όμως, για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν έχει αναδειχθεί ακόμα ένα γενικά αποδεκτό εγχειρίδιο Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας, που να καλύπτει με επάρκεια όλη τη διδασκόμενη ύλη δίνοντας έμφαση περισσότερο στους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς παρά στη γενικότερη ιστορική εξέλιξη της χώρας, όπως επιβάλλει η διδασκαλία του μαθήματος σε ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, υπήρχε πάντα στο μυαλό μου η αναγκαιότητα συγγραφής ενός εγχειριδίου που να ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις.

Σύνδεσμος στην Ηλεκτρονική Μορφή του Βιβλίου

Advertisement