Οι περιορισμοί που συνεπαγόταν ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος οδήγησαν την Ελλάδα να σταθεροποίησει τα δημόσια οικονομικά της. Επιπλέον, οδήγησαν σε σταδιακή ανατίμηση της δραχμής, η οποία εντάχθηκε στο διεθνή κανόνα χρυσού με ισοτιμία 1:1 σε σχέση με το γαλλικό φράγκο. Η Ελλάδα μπόρεσε να εκσυγχρονίσει τόσο το πολίτευμα όσο και το στράτευμα, και να ανακτήσει την εθνική της αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερα μετά το κίνημα στο Γουδί το 1909, και την εκλογή ως πρωθυπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1910.

Η ένταξη στον κανόνα χρυσού το 1910 βοήθησε τη χώρα να συνάψει νέα δάνεια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω ενίσχυση του στρατεύματος και τη χρηματοδότηση των Βαλκανικών πολέμων της περιόδου 1912-13.

Με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913 η Ελλάδα αύξησε τη γεωγραφική της επικράτεια και τον πληθυσμό της κατά 70%, ενσωματώνοντας τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης της Χίου, της Μυτιλήνης και της Σάμου. Ο πληθυσμός αυξήθηκε από 2,8 σε 4,8 εκατομμύρια. Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη το 1913 και το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, ακολούθησε ο εθνικός διχασμός, λόγω της διαφωνίας μεταξύ του νέου Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ και του πρωθυπουργού Βενιζέλου αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδος στον πόλεμο.

Μετά την επικράτηση του Βενιζέλου και την εξορία του Κωνσταντίνου, με τη βοήθεια των Συμμάχων, η Ελλάδα εισήλθε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1918 και βοήθησε στην κατάρρευση του Δυτικού Μετώπου και την επικράτηση των Συμμάχων.

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκαν στην Ελλάδα επιπλέον εδάφη, στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία, γύρω από τη Σμύρνη. Ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή για το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας. Ωστόσο, ακολούθησε η Μικρασιατική Εκστρατεία και η καταστροφή.

Η αρνητική έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας οδήγησε στη μεγάλη καταστροφή, την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και την προσφυγοποίηση 1,5 εκατομμυρίου άλλων. Υπήρξε μία από τις χειρότερες στιγμές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και σήμανε και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης