Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με γραπτές εξετάσεις, με επιλογή δύο θεμάτων από ένα σύνολο τεσσάρων.

Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν και μέσω απαλλακτικών εργασιών, σε συννενόηση με τον διδάσκοντα.

Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τις απαλλακτικές εργασίες έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του e-class και στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος για Εργασίες Σπουδαστών