Διάλεξη της Ομότιμης Καθηγήτριας του ΟΠΑ κ. Ιωάννας Πεπελάση

Στη διάλεξη αυτή, από τη διακεκριμένη Ομότιμη Καθηγήτρια του ΟΠΑ κ Ιωάννα Πεπελάση, αναλύεται η διαδικασία μεταφύτευσης του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρείας από τη Δυτική Ευρώπη στην Ελλάδα.

Παρουσιάζεται η διαδικασία της μεταφύτευσης με βάση τη διεθνή εμπειρία από τη μεταφορά θεσμών και τεχνογνωσίας από την αναπτυγμένη ‘δύση’ στη λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια, τις ιδιομορφίες του θεσμού της ανώνυμης εταιρείας και τις ιδιομορφίες της νεώτερης Ελλάδας, ιδιαίτερα κατά τον 19ο και το πρώτο μέρος του 20ου αιώνα.

Οι μεγάλοι σταθμοί στο ιστορικό της μεταφύτευσης της ΑΕ στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

     – Ο Ναπολεόντιος Εμπορικός Κώδικας 1807

     – Η Μετάφραση του στα Ελληνικά από τον Συνασπισμό Εμπόρων της Κωνσταντινούπολης το 1815

     – Το σχετικό Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης του 1822,

     – Η Ίδρυση της πρώτης ΑΕ σε Ελληνικό έδαφος το 1828 (Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα).

     – Η Μεταφορά του Εμπορικού Κώδικα του 1807 στην Ελλάδα με Νόμο του 1835

     – Η ίδρυση της πρώτη ΑΕ  μετά την αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους 

     – Το μεγάλο Χρηματιστηριακό κράχ του 19ου αιώνα, κατά το 1872-1873.

     – Η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 1876 

     – Ο Νόμος περί ΑΕ του 1920.

Η κ. Πεπελάση έκλεισε της διάλεξής της με μερικές σκέψεις αναφορικά με το παρελθόν και το μέλλον.

  1. Ποιες δυνάμεις ώθησαν την μεταφύτευση και διάδοση της ΑΕ;   Το κλειδί στην απάντηση είναι η ιστορική συγκύρια των βασικών σταθμών στο νομικό πλαίσιο.
  2. Με το αν η περίπτωση της εισαγωγής και ‘της εμπέδωσης’ της  ΑΕ στην Ελλάδα στην περίοδο 1822-1940, είναι μια ιστορία επιτυχίας η αποτυχίας.
  3. Με το αν σήμερα πρέπει να κυριαρχήσει ο εταιρικός  τομέας στην Ελλάδα η να επιδιωχθεί μία δημιουργική όσμωση με την παράδοση των δικτύων εμπιστοσύνης και ευελιξίας.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης

Σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα της Ιωάννας Πεπελάση