Χρυσάφης Ιορδάνογλου, Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950, Τόμος Α, Περίοδος 1950-1973: Ανάπτυξη, νομισματική σταθερότητα και κρατικός παρεμβατισμός, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 2021.

Ο πρώτος τόμος της μελέτης του καθηγητή Χρυσάφη Ι. Ιορδάνογλου για την οικονομική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας καλύπτει την περίοδο από το 1950 μέχρι το 1973.

Το βιβλίο απευθύνεται στον ενημερωμένο αναγνώστη που διαθέτει κάποια εξοικείωση με τη βασική ορολογία των οικονομικών, αλλά δεν είναι απαραίτητα ειδικός. Στόχος του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει με ακρίβεια και αποστασιοποίηση το τι έγινε και να προσφέρει εύλογες εξηγήσεις σχετικά με το γιατί έγιναν όσα έγιναν.

Ο συγγραφέας δεν εκθέτει απλώς τα γεγονότα και δεν παρουσιάζει μόνο τα μεγέθη που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά προσφέρει και τις εξηγήσεις για την τροπή που πήραν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τη σχέση τους με την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά την περίοδο που εξετάζει

Σύνδεσμος για το Βιβλίο

Advertisement