Γιώργος Αλογοσκούφης

Παρουσιάση στο Συνέδριο της Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank, με τίτλο, ‘200 Χρόνια Ελληνικής Οικονομίας: Μεταξύ Κράτους και Αγοράς’, Ναύπλιο. 2-4 Δεκεμβρίου 2021.

Η εργασία αυτή επισκοπεί, αναλύει και ερμηνεύει τις κρίσιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εγχώριων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ιδεών, αξιών, συσχετισμών και θεσμών καθώς και τις επιπτώσεις των διεθνών και γεωπολιτικών εξελίξεων και συγκυριών στην ιστορία της οικονομίας της σύγχρονης Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των διακοσίων χρόνων από το 1821, η χώρα και η οικονομία της έχουν μεταμορφωθεί ριζικά. Σε σχέση με το αρχικό ελληνικό κράτος, η Ελλάδα κατάφερε να τριπλασιάσει σχεδόν την εθνική της επικράτεια, να αυξήσει τον πληθυσμό της κατά σχεδόν 15 φορές και να αυξήσει το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κατά άλλες 15 φορές.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης συνιστούν ότι παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες, την εναλλαγή εθνικών θριάμβων με εθνικές καταστροφές, τους πολέμους και τους εμφύλιους σπαραγμούς, τις πτωχεύσεις και τις οικονομικές κρίσεις, σε κάθε ένα από τους τρεις ιστορικούς κύκλους των τελευταίων διακοσίων χρόνων, η Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό κατόρθωσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και τις γεωπολιτικές και διεθνείς συγκυρίες ώστε να πετύχει τους κεντρικούς εθνικούς της στόχους.

Ωστόσο, δεν δικαιολογείται εφησυχασμός. Παραμένουν μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές, θεσμικές και πολιτικές αδυναμίες και στρεβλώσεις, ενώ εμφανίζονται νέα προβλήματα και προκλήσεις που απαιτούν μια νέα εθνική προσπάθεια βασισμένη σε μεγάλες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Παρουσιάσης στο Συνέδριο

Σύνδεσμος στο βιβλίο του Γιώργου Αλογοσκούφη, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονομίας: Από το 1821 έως Σήμερα

Σύνδεσμος στο βίντεο της Παρουσίασης στο Συνέδριο

Advertisement