Κεντρικός άξονας του μαθήματος είναι η μελέτη της πορείας μετασχηματισμού και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα, καθώς και η μελέτη των προκλήσεων και των κρίσεων που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία σε αυτή την πορεία.

Διερευνώνται οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης της οικονομίας και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και τις αλληλεξαρτήσεις των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών, ιδεών και  θεσμών, καθώς και στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών συγκυριών, της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και της πολιτικής των κυβερνήσεων.

Αφού περιγραφεί η εξέλιξη της οικονομίας στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, με έμφαση στην πορεία των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών και των εθνικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και θεσμών από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερα κεντρικά ζητήματα: 

Πρώτον, στους μετασχηματισμούς τους οποίους υπέστη η ελληνική οικονομία, από μία κατά βάση γεωργική οικονομία στο 19ο αιώνα, σε μία μεταβιομηχανική οικονομία υπηρεσιών στον 21ο αιώνα.

Δεύτερον, στη σχέση μεταξύ δημοσιονομικών εξελίξεων και νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, τόσο σε περιόδους πολέμων όσο και σε ειρηνικές περιόδους.

Τρίτον, στις δυναμικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, ιδεών, πολιτεύματος, ποιότητας των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών, αποτελεσματικότητας του κράτους και πορείας της οικονομίας.

Τέταρτον, στο ρόλο των γεωπολιτικών συγκυριών και των διεθνών αμυντικών και οικονομικών συμμαχιών της χώρας και στη ένταξη στο καθεστώς της παγκοσμιοποίησης. Στα πλαίσια αυτά διερευνούμε και τη σχέση μεταξύ της ενσωμάτωσης της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό και νομισματικό σύστημα, του εξωτερικού δανεισμού και των περιοδικών χρηματοπιστωτικών και συναλλαγματικών κρίσεων τις οποίες βίωσε η ελληνική οικονομία.

Το υλικό του μαθήματος αναρτάται και είναι διαθέσιμο στο eclass του ΟΠΑ Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, και στον γενικότερα προσβάσιμο ειδικό ιστότοπο του μαθήματος στο,

https://economichistorygreece.net

Διαλέξεις και Κύριο Βοήθημα

Οι διαλέξεις του μαθήματος δίδονται κατά κύριο λόγο από τον Καθ. Γιώργο Αλογοσκούφη και ακολουθούν τη διάρθρωση του βιβλίου του,

Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονομίας: Από το 1821 έως Σήμερα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2021. 

Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα του διαλέξεων έχει και μία σειρά από ειδικές διαλέξεις διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητών, οι οποίοι παρουσιάζουν τις απόψεις τους, συμπληρωματικά ή εναλλακτικά, σε ειδικότερα θέματα. 

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές για το 2021-22 είναι με αλφαβητική σειρά οι: Νίκος Αλιβιζάτος, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Χρυσάφης Ιορδάνογλου, Ανδρέας Κακριδής, Κώστας Κωστής, Ιωάννα Πεπελάση, Δημήτρης Σωτηρόπουλος και Όλγα Χριστοδουλάκη.

Σύνδεσμος στο Αναλυτικό Αρχείο για το Μάθημα

Advertisement