Στις 30 Νοεμβρίου 2022 η διάλεξη του μαθήματος Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος δόθηκε από τον διακεκριμένο οικονομικό ιστορικό κ. Χρυσάφη Ιορδάνογλου. Στη διάλεξη αυτή αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της περιόδου της ταχείας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 1953-1973. Βάση της διάλεξης ήταν η πρόσφατη έκδοση από την Τράπεζα της Ελλάδος του τόμου Α΄ του βιβλίου του, Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950, ο οποίος αναφέρεται στην περίοδο 1950-1973.

Ο Χρυσάφης Ι. Ιορδάνογλου γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οικονομικά στο London School of Economics. Πήρε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με την επιστροφή του, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Στη συνέχεια, δίδαξε – μέχρι την αφυπηρέτησή του – επί 16 χρόνια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία χρόνια τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μελέτη της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας. Για το θέμα έχει γράψει σειρά βιβλίων και άρθρων.

Σύνδεσμος στο βιβλίο του Χρυσάφη Ιορδάνογλου Η Ελληνική Οικονομία μετά το 1950, Τόμος Α

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης του Χρυσάφη Ιορδάνογλου

Advertisement